Choď na obsah Choď na menu
 


KROK- je to najpomalší pohyb koňa poznáme: KRÁTKY KROK: silueta koňa je skrátená, šija zdvihnutá a prehnutá, stopy zadných kopýt sa neprekrývajú so stopami predných kopýt 
                                                                              PRACOVNÝ KROK: je to druh kroku medzi krátkym a stredným pri ktorom kôň zostáva v spojení s rukou jazdca pomocou vôdzok a rovnováhy a pohybuje sa rovnomerne dopredu
                                                                              STREDNÝ KROK: Postava koňa je predĺžená v miernom spojení s rukou jazdca, kroky sú dlhšie 
                                                                             PREDĹŽENÝ KROK: Pri tomto kroku sú kroky maximálne dlhé, rytmické, hlava a krk sú uvoľnené, silueta koňa je predĺžená, stopy zadných značne predkračujú stopy predných 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KLUS-je to dvojtaktový chod, poznáme:
 
KRÁTKY KLUS. rýchlosť asi 200m za 1 min., silueta koňa je vysoká, zadok podsadený je menej priestorný ale efektný a dosť vysoký 
 
PRACOVNÝ KLUS: je to normálny používaný klus, živší ako krátky klus a priestornejší
 
STREDNÝ KLUS: Rýchlosť je asi 250m/min-1 , priestornosť sa zväčšuje stopy predných kopýt sa prekrývajú so stopami zadných kopýt alebo sú o niečo dlhšie
 
PREDĹŽENÝ KLUS: je maximálne priestorný, stopy zadných kopýt predkračujú stopy predných 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CVAL: Je to chod skokový, trojtaktný, poznáme: KRÁTKY CVAL: hlava je skoro v zvislej polohe, skoky cvalu sú krátke 
                                                                              PRACOVNÝ CVAL: je to používaný, viac uvoľnený ako krátky, skoky cvalu sú dlhšie, krk koňa je trochu sklonený 
                                                                              STREDNÝ CVAL: je to uvoľnený, rytmický cval, skoky sú dlhšie, krk mierne ohnutý 
                                                                              PREDĹŽENÝ CVAL: Pri tomto cvale sú skoky dlhé a majú rovnaké tempo. ťažisko koňa sa presúva trochu dopredu 
                                                                              DOSTIHOVÝ CVAL(TRYSK): je to najrýchlejší cval, aký môžete dosiahnuť, v trysku niekedy ani nemožno postrehnúť tretí uder, kôň presúva váhu dopredu 
Krok -


Klus -

Cval -